שיחות ממשכנות

יונתן חזן
יונתן חזן

קובץ מונולוגים קצרים מאמנים המשוחחים על נושאים מקצועיים הקרובים לליבם

תודה מקרב לך למרכז למוסיקה משכנות על היוזמה הברוכה.

https://www.youtube.com/watch?v=2qOQ-KDiXok

לקריאה נוספת

שיחות ממשכנות

קובץ מונולוגים קצרים מאמנים המשוחחים על נושאים מקצועיים הקרובים לליבם