שיחות ממשכנות

יונתן חזן
יונתן חזן

קובץ מונולוגים קצרים מאמנים המשוחחים על נושאים מקצועיים הקרובים לליבם

תודה מקרב לך למרכז למוסיקה משכנות על היוזמה הברוכה.

לקריאה נוספת

שיחות ממשכנות

קובץ מונולוגים קצרים מאמנים המשוחחים על נושאים מקצועיים הקרובים לליבם